Loading. Please wait...
search

GDPR – COOKIES

Πολιτική Προστασίας Απορρήτου

(Βάσει του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης της 27-4-2016)

Το απόρρητο των δεδομένων του syn-athena.com έχει μεγάλη σημασία για την επιχείρηση μας, η οποία θέλει να είναι διαφανής ως προς το ζήτημα της επεξεργασίας τους, και για το λόγο αυτό έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς τους (π.χ. χρήση πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης από και προς την βάση δεδομένων, έλεγχο από antivirus σε επίπεδο server, firewall, iptables, κλπ.). Επομένως, η διαδυκτιακή επιχείρηση , Συν Αθηνά και χείρα κίνει, εγγυάται την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο περί προστασίας δεδομένων και τον υπ’ αριθμ. 2016/679 Γενικό Κανονισμό, τηρώντας μια πολιτική την οποία σας εξηγούμε αναλυτικά παρακάτω:

Πού αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα που συλλέγονται από τις φόρμες της ιστοσελίδας syn-athena.com αποθηκεύονται στα data center όπου φιλοξενείται η ιστοσελίδα και τα οποία τηρούν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες περί προστασίας, όχι μόνο των προσωπικών δεδομένων, αλλά όλων των δεδομένων του syn-athena.com

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα δημιουργούμε backups της εφαρμογής για λόγους ασφαλείας. Υπάρχει η περίπτωση αυτά τα αρχεία να αποθηκεύονται σε inhouse data center για χρήση της εταιρείας που είναι πάντα σύμφωνη με την πολιτική όπως αναφέρεται στο παρών κείμενο.

 

 

 

Ποιοι είναι οι σκοποί τήρησης και επεξεργασίας των δεδομένων σας;

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στο syn-athena.com θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και θα φυλάσσονται σε αρχείο υπ’ ευθύνη της επιχείρησης Συν Αθηνά και χείρα κίνει για τους εξής σκοπούς:

 1. Την ανάπτυξη, εκτέλεση και εφαρμογή της σύμβασης αγοραπωλησίας για τα προϊόντα που έχετε αγοράσει, ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και εμάς,
 2. Τη διεκπεραίωση των αιτημάτων σας, και
 3. Την παροχή, με τη συναίνεσή σας, πληροφοριών σε ό,τι αφορά τα προϊόντα της επιχείρησης στους τομείς που παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα syn-athena.com, στην οποία παροχή πληροφοριών περιλαμβάνεται η αποστολή εμπορικής αλληλογραφίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλου ισοδύναμου ηλεκτρονικού μέσου (όπως για παράδειγμα SMS).
 4. Στην περίπτωση που μας μεταβιβάζετε προσωπικά στοιχεία τρίτου προσώπου, φέρετε την ευθύνη να έχετε ενημερώσει το εν λόγω πρόσωπο σχετικά με τη χρήση των στοιχείων του και να έχετε εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεσή του ότι οι πληροφορίες αυτές δίδονται για τους σκοπούς που εξηγούνται ανωτέρω. Σε περίπτωση που έχετε αγοράσει ένα προϊόν ή μια δωροκάρτα, τα προσωπικά στοιχεία του τρίτου προσώπου που μας έχετε παραχωρήσει θα χρησιμοποιηθούν για τους κάτωθι σκοπούς:

α) διαχείριση της παράδοσης ή/και επαλήθευση της σωστής παράδοσης του αντίστοιχου προϊόντος και

β) απάντηση τυχόν ερωτημάτων ή εξυπηρέτηση αιτημάτων που ενδεχομένως είτε εσείς είτε το τρίτο πρόσωπο διατυπώσετε.

 1. Εάν έχετε μία Κάρτα Δώρου και θέλετε να επιστρέψετε το εμπόρευμα που συσχετίζεται με αυτήν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία που μας παρείχατε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας, αποκλειστικά και μόνο για: (α) τη διαχείριση του αιτήματος και επεξεργασίας της κατ’ οίκον παραλαβής του εμπορεύματος, (β) τη διεκπεραίωση των αιτημάτων που σχετίζονται με την Κάρτα Δώρου ή την επιστροφή που τυχόν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε, και (γ) την επιβεβαίωση της αποδοχής της επιστροφής και την αποστολή μέσω e-mail ή άλλων παραπλήσιων ηλεκτρονικών μέσων της Κάρτας Πληρωμής με το ποσό της επιστροφής.
 2. Σε περίπτωση που επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε ως τρόπο πληρωμής για την εξόφληση την κάρτα σας (πιστωτική, χρεωστική κ.λπ.) το syn-athena.com σας ενημερώνει ότι δεν αποθηκεύει ούτε επεξεργάζεται τα στοιχεία της κάρτας. Η πληρωμή γίνεται με ανακατεύθυνση στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της εκάστοτε τράπεζας, η οποία ενδεχομένως να επεξεργάζεται η ίδια τα δεδομένα σας. Η επιχείρηση Συν Αθηνά και χείρα κίνει μεταβιβάζει τα δεδομένα των καρτών σας σε τρίτους (π.χ. τράπεζες) σύμφωνα με τις διεθνείς βασικές αρχές της εμπιστευτικότητας και ασφάλειας για τις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες. Η χρήση αυτής της λειτουργίας ενδέχεται να απαιτεί για λόγους ασφαλείας την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης σας. Θυμηθείτε ότι η ασφάλεια, όταν κάνετε αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα μας, Galaios syn-athena.com, εξαρτάται επίσης από τη σωστή χρήση του και από τη διατήρηση ορισμένων εμπιστευτικών κωδικών.

Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας;

Η επιχείρηση Συν Αθηνά και χείρα κίνει, ως υπεύθυνη επεξεργασίας του αρχείου αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει την τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των προσωπικών σας δεδομένων και να εξασφαλίζει την από την πλευρά σας άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και εναντίωσης, μέσω αποστολής ενός e-mail στη διεύθυνση[email protected] , υπόψη “Προστασία Προσωπικών Δεδομένων”. Αν κριθεί απαραίτητο θα σας ζητήσουμε να μας παράσχετε φωτοτυπία της ταυτότητάς σας, του διαβατηρίου ή άλλου ισχύοντος αποδεικτικού εγγράφου. Επίσης, για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε ή να μεταβιβάσουμε τα στοιχεία που μας έχετε δώσει σε συνδεδεμένες με το syn-athena.com εταιρείες, τρίτους υπεύθυνους επεξεργασίας, κέντρα συλλογής πληροφοριών, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή άλλους τρίτους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι βοηθούν στις επιχειρηματικές μας λειτουργίες (όπως π.χ. διακρίβωση απάτης, συλλογή λογαριασμών, εταιρικά προγράμματα και προγράμματα ανταμοιβής, προμηθευτές υπηρεσιών τεχνολογίας, διαχείριση οικονομικών συναλλαγών, υπηρεσίες logistics, εταιρίες ταχυμεταφορών, διαχείριση παραγγελιών και υπηρεσίες προς τον πελάτη, και/ή ανάλυση των συναλλαγών που γίνονται μέσω της ιστοσελίδας προκειμένου να παρέχουμε στους χρήστες μας επαρκείς εγγυήσεις στις συναλλαγές αγορών, κλπ.), ή που είναι απαραίτητοι για την διαχείριση των αγορών σας. Δια του παρόντος σας ενημερώνουμε ότι με την εγγραφή σας και με την παροχή πληροφοριών είτε μέσω της ιστοσελίδας syn-athena.com, είτε με συμπλήρωση χειρόγραφης ή εκτυπωμένης – προ συμπληρωμένης αιτήσεως, μας εξουσιοδοτείτε ρητά να γνωστοποιήσουμε ή/και να μεταβιβάσουμε τις εν λόγω πληροφορίες στους προαναφερόμενους. Παρέχοντας μας πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα ή, άλλως, σε εμάς, μας εξουσιοδοτείτε ρητά να γνωστοποιήσουμε και να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας, όπως περιγράφεται ανωτέρω. Η ρητή συγκατάθεσή σας σε αυτή την πρόσβαση/γνωστοποίηση περιλαμβάνει εκείνες τις περιπτώσεις όπου, για την αποτελεσματικότητα της παροχής των υπηρεσιών, οι προμηθευτές μπορούν να είναι εγκατεστημένοι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή σε άλλες χώρες ή περιοχές εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής ζώνης.

Ποιο είναι το νομικό υπόβαθρο για τη μεταποίηση;

Για κάθε συγκεκριμένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε από εσάς, θα σας ενημερώσουμε εάν η παροχή προσωπικών δεδομένων είναι αντικειμενική ή απαιτείται να συναφθεί σύμβαση και εάν υφίσταται υποχρέωση παροχής των προσωπικών σας δεδομένων και των πιθανών συνεπειών, εάν δεν το επιλέξετε.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Συν Αθηνά και χείρα κίνει, η οποία θα σας παράσχει τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δικαίωμα φορητότητας:

Όταν η Συν Αθηνά και χείρα κίνει επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με αυτοματοποιημένα μέσα βάσει της συγκατάθεσης σας ή βάσει συμφωνίας, έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε σε εσάς ή σε άλλο μέρος ένα αντίγραφο των δεδομένων σας σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Αυτό περιλαμβάνει μόνο τα προσωπικά δεδομένα που μας υποβάλλατε.

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν είναι εσφαλμένα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να συμπληρωθούν τα ατελή προσωπικά δεδομένα. Αν έχετε λογαριασμό στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα syn-athena.com, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω του λογαριασμού σας.

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τυχόν προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται το ηλεκτρονικό κατάστημα syn-athena.com και η Συν Αθηνά και χείρα κίνει ανά πάσα στιγμή, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις.

 • Έχετε μια συνεχιζόμενη υπόθεση με την Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Έχετε μια ανοιχτή παραγγελία, η οποία δεν έχει ακόμη αποσταλεί ή αποστέλλεται εν μέρει
 • Έχετε ένα μη εκκαθαρισμένο χρέος με την Συν Αθηνά και χείρα κίνει, ανεξάρτητα από τη μέθοδο πληρωμής
 • Εάν έχετε κάνει κάποια αγορά, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε σχέση με τη συναλλαγή σας για τους κανόνες λογιστικής

Έχετε το δικαίωμα να διατυπώσετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που βασίζονται στο νόμιμο συμφέρον της επιχείρησης. Η Συν Αθηνά και χείρα κίνει δεν θα συνεχίσει να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα εκτός αν μπορούμε να διακρίνουμε ένα θεμιτό έδαφος για τη διαδικασία που υπερισχύει των συμφερόντων και των δικαιωμάτων σας ή λόγω νομικών αξιώσεων.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην άμεση εμπορία, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης προφίλ που γίνεται για σκοπούς άμεσης εμπορίας.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από την άμεση εμπορία με τα ακόλουθα μέσα:

 • ακολουθώντας τις οδηγίες σε κάθε μηνύματα μάρκετινγκ
 • με την επεξεργασία των ρυθμίσεων του λογαριασμού σας

Δικαίωμα περιορισμού:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Συν Αθηνά και χείρα κίνει να περιορίσει τη διαδικασία των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • εάν αντιταχθείτε σε έννομο συμφέρον της Συν Αθηνά και χείρα κίνει.
  H επιχείρηση θα περιορίσει κάθε επεξεργασία τέτοιων δεδομένων εν αναμονή της επαλήθευσης του νόμιμου συμφέροντος.
 • αν έχετε ισχυρισμό ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι λανθασμένα, η Συν Αθηνά και χείρα κίνει πρέπει να περιορίσει κάθε επεξεργασία τέτοιου είδους δεδομένου ότι θα επαληθεύσει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων.
 • εάν η επεξεργασία είναι παράνομη, μπορείτε να εναντιωθείτε στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και να ζητήσετε τον περιορισμό της χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων
 • εάν η Συν Αθηνά και χείρα κίνει δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα αλλά είναι υποχρεωμένη να σας κάνει να υπερασπιστείτε νομικές αξιώσεις.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Λαμβάνουμε την προστασία των δεδομένων πολύ σοβαρά και ως εκ τούτου έχουμε εξειδικευμένο προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών που χειρίζεται τα αιτήματά σας σε σχέση με τα δικαιώματά σας που αναφέρονται παραπάνω. Μπορείτε πάντα να απευθυνθείτε στην διεύθυνση [email protected] για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων:

Ορίσαμε υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για να διασφαλίσουμε ότι θα επεξεργαζόμαστε συνεχώς τα προσωπικά σας δεδομένα με ανοικτό, ακριβή και νόμιμο τρόπο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στο [email protected] . Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχουν μόνο οι υπεύθυνοι του ηλεκτρονικού καταστήματος (administrators). Η διασφάλιση αυτού επιτυγχάνεται με συγκεκριμένες άδειες (permissions) από την πρώτη φορά που ανοίγεται ένας λογαριασμός στο σύστημα μας. Βάση κατασκευής λειτουργικών, μόνο οι ‘administrators’ έχουν δικαιώματα επεξεργασίας δεδομένων.

Δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή:

Αν θεωρείτε ότι η Συν Αθηνά και χείρα κίνει και το ηλεκτρονικό κατάστημα syn-athena.com επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα με εσφαλμένο τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να απευθύνετε μια καταγγελία σε μια εποπτική αρχή.

Ενημερώσεις για την ειδοποίηση περί απορρήτου:

Ίσως χρειαστεί να ενημερώσουμε την ειδοποίηση περί απορρήτου. Η τελευταία έκδοση της ειδοποίησης περί απορρήτου είναι πάντα διαθέσιμη στον δικτυακό μας τόπο. Θα κοινοποιήσουμε οποιεσδήποτε ουσιαστικές αλλαγές στην ειδοποίηση περί απορρήτου, για παράδειγμα τον σκοπό του γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, την ταυτότητα του ελεγκτή ή τα δικαιώματά σας.

ONLINE ΑΓΟΡΑ

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να διαχειριστούμε την ηλεκτρονική σας αγορά από το syn-athena.com ,επεξεργαζόμαστε τις παραγγελίες σας μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας και θα σας στέλνουμε ειδοποιήσεις σχετικά με την κατάσταση παράδοσης ή σε περίπτωση οποιωνδήποτε προβλημάτων κατά την παράδοση των αντικειμένων σας. Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διαχείριση των πληρωμών σας. Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης τα δεδομένα σας για να χειριστούμε τα παράπονα και τα θέματα εγγύησης για τα προϊόντα. Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας και την επικύρωση της νόμιμης ηλικίας σας για ηλεκτρονικές αγορές και για την επιβεβαίωση της διεύθυνσής σας με εξωτερικούς συνεργάτες.

Θέλουμε να σας προσφέρουμε διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις πληρωμών και θα πραγματοποιήσουμε ανάλυση για να μάθετε ποιες εναλλακτικές πληρωμές είναι διαθέσιμες σε εσάς, συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού πληρωμών σας και των ελέγχων πίστωσης.

Ποιους τύπους προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;

Θα επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα, όπως τα στοιχεία επικοινωνίας, δηλαδή όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό τηλεφώνου, τις πληροφορίες πληρωμής και ιστορικό πληρωμών, τις Πιστωτικές πληροφορίες, τις Πληροφορίες Παραγγελίας κλπ. Αν έχετε λογαριασμό στο syn-athena.com θα επεξεργαστούμε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα που υποβάλλονται σε σχέση με το λογαριασμό σας, όπως το λογαριασμό ή αναγνωριστικό μέλους, το Ιστορικό αγορών κλπ. Τα προσωπικά δεδομένα είναι ελαχιστοποιημένα στα άκρως απαραίτητα.

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για να σας παρέχουν τις υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω και μπορούν να διαβιβαστούν σε εταιρείες για να επικυρώσουν τη διεύθυνσή σας, σε οργανισμούς επικοινωνίας για να σας στείλουν επιβεβαίωση παραγγελίας, σε προμηθευτές αποθήκης και διανομής για την παράδοση της παραγγελίας σας, σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για την πληρωμή σας, σε πιστωτικούς οργανισμούς αναφοράς για τους ελέγχους ταυτότητας και πίστωσης και σε οργανισμούς είσπραξης οφειλών. Πολλές από αυτές τις δικαιούχες εταιρείες έχουν ανεξάρτητο δικαίωμα ή υποχρέωση να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ποιο είναι το νομικό υπόβαθρο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη προκειμένου η Συν Αθηνά και χείρα κίνει να εκπληρώσει την υπηρεσία διαχείρισης και να παραδώσει την παραγγελία σας.

Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας όσο είστε ενεργός πελάτης.

ΑΜΕΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας αποστείλουμε διαφημιστικές προσφορές, προσφορές προώθησης προϊόντων, έρευνες πληροφοριών και προσκλήσεις μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνυμάτων κειμένου, τηλεφωνικών κλήσεων και ταχυδρομείου. Για να βελτιστοποιήσετε την εμπειρία σας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα syn-athena.com, θα σας παρέχουμε σχετικές πληροφορίες, θα σας προτείνουμε προϊόντα, θα σας στείλουμε υπενθυμίσεις για τα προϊόντα που παραμένουν στο καλάθι αγορών σας και θα σας στείλουμε εξατομικευμένες προσφορές. Όλες αυτές οι εξαιρετικές υπηρεσίες βασίζονται στις προηγούμενες αγορές σας, σε αυτές που έχετε κάνει κλικ και στις πληροφορίες που μας υποβάλλατε.

Ποιους τύπους προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;

Θα επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα όπως τα στοιχεία επικοινωνίας, δηλαδή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, την διεύθυνση και τον ταχυδρομικό κώδικα, αν θέλετε ενημερώσεις για παιδιά (αν επιλέξετε να μας το δώσετε), το φύλο (αν επιλέξετε να μας το παράσχετε), ποια προϊόντα και προσφορές έχετε κάνει κλικ. Εάν έχετε λογαριασμό θα επεξεργαστούμε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα που υποβάλλονται σε σχέση με το λογαριασμό και την ιδιότητα του μέλους όπως όνομα, διεύθυνση, ηλικία, ιστορικό αγορών, τον τρόπο πλοήγησης και κλικ στον δικτυακό τόπο. Τα προσωπικά δεδομένα είναι ελαχιστοποιημένα στα άκρως απαραίτητα.

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για την παροχή της προαναφερόμενης υπηρεσίας και μπορούν να διαβιβαστούν σε τρίτους, όπως σε πρακτορεία μέσων ενημέρωσης και σε τεχνικούς προμηθευτές για τη διανομή φυσικού και ψηφιακού άμεσου μάρκετινγκ. Ποτέ δεν μεταβιβάζουμε, πωλούμε ή ανταλλάσσουμε τα δεδομένα σας για σκοπούς μάρκετινγκ σε τρίτους.

Ποιο είναι το νομικό υπόβαθρο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, όταν συμφωνείτε με την άμεση εμπορία. Εκτός από το ταχυδρομικό μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων των καταλόγων, που θα σας αποσταλούν με βάση το νόμιμο συμφέρον μας.

Το δικαίωμά σας να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας:

Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή και να αντιταχθείτε στην άμεση εμπορία. Όταν το κάνετε αυτό, η Συν Αθηνά και χείρα κίνει, μέσω του syn-athena.com δεν θα μπορεί να σας στείλει άλλες προσφορές άμεσης εμπορίας, ή πληροφορίες που βασίζονται στη συγκατάθεσή σας.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από την άμεση εμπορία με τα ακόλουθα μέσα:

 • ακολουθώντας τις οδηγίες σε κάθε θέση μάρκετινγκ
 • με την επεξεργασία των ρυθμίσεων του λογαριασμού σας

Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για άμεση εμπορία μέχρι να αποσύρετε ρητά και εγγράφως τη συγκατάθεσή σας. Για το μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διαγραφή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας μπορεί να γίνει με έγγραφο αίτημα μέσω e-mail στο [email protected] .

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να δημιουργήσουμε και να διαχειριστούμε τον προσωπικό σας λογαριασμό, προκειμένου να σας προσφέρουμε μια εξατομικευμένη και σχετική εμπειρία ηλεκτρονικών αγορών από το syn-athena.com. Θα σας παρέχουμε το ιστορικό παραγγελιών και τις λεπτομέρειες σχετικά με τις παραγγελίες σας και θα σας επιτρέπεται να χειρίζεστε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας. Θα σας προσφέρουμε επίσης εύκολους τρόπους για να διατηρείτε ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία επικοινωνίας και πληροφορίες πληρωμής. Περαιτέρω, θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε στοιχεία στο καλάθι αγορών σας, στα ‘αγαπημένα’/επιλεγμένα σας είδη, να σας προσφέρουμε συστάσεις μεγέθους και να σας επιτρέψουμε να αξιολογήσετε και να αναθεωρήσετε τα προϊόντα που έχετε αγοράσει από εμάς. Για να σας παρέχουμε σχετικές προτάσεις προϊόντων, η Συν Αθηνά και χείρα κίνει θα επεξεργαστεί την πλοήγηση και την περιήγηση σας σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες, το ιστορικό αγορών και τις αναθεωρήσεις προϊόντων καθώς και τα στοιχεία που υποβάλλατε μέσω του λογαριασμού σας.

Ποια είδη προσωπικών δεδομένων συλλέγουμε;

Θα χρησιμοποιούμε πάντα την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και τον κωδικό πρόσβασης που μας υποβάλετε όταν εγγραφείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα syn-athena.com.

Θα επεξεργαστούμε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων αν επιλέξετε να μας το δώσετε, όπως στοιχεία επικοινωνίας: όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης, φύλο, χώρα, ρυθμίσεις λογαριασμού, κρυπτογραφημένες πληροφορίες κάρτας πληρωμής.

Θα πραγματοποιήσουμε αποθήκευση προσωπικών δεδομένων, εάν κάνετε μια αγορά, όπως το ιστορικό παραγγελιών, τις πληροφορίες αποστολής και το ιστορικό πληρωμών.

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα δεδομένα που διαβιβάζονται σε τρίτους χρησιμοποιούνται μόνο για να σας παράσχουν τις υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω, για να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπο που χρησιμοποιούμε για τις υπηρεσίες ιστοτόπων και τα εργαλεία ανάλυσης για την αξιολόγηση προϊόντων.

Ποιο είναι το νομικό υπόβαθρο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λογαριασμό σας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για την παροχή σχετικών πληροφοριών για το προϊόν βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον μας.

Πόσο καιρό κρατάμε τα δεδομένα σας;

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα διαθέτετε ενεργό λογαριασμό. Έχετε το δικαίωμα να τερματίσετε τον λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή. Αν επιλέξετε να το κάνετε, ο λογαριασμός σας θα σταματήσει να υπάρχει και θεωρείται ανενεργός. Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εάν υπάρχουν νομικές απαιτήσεις και εάν υπάρχει ανοικτή διαφορά. Αφού τερματιστεί ο λογαριασμός σας, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν.

Το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας:

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον της Συν Αθηνά και χείρα κίνει, επικοινωνώντας με το Σ[email protected] . Στη συνέχεια, ο λογαριασμός σας θα διαγραφεί και δεν θα μπορέσουμε να εκτελέσουμε τις υπηρεσίες μας προς εσάς.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να διαχειριστούμε τα ερωτήματά σας, να αντιμετωπίζουμε τα παράπονα και τα θέματα εγγύησης για προϊόντα και θέματα τεχνικής υποστήριξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της λειτουργίας της συνομιλίας, του τηλεφώνου και μέσω των κοινωνικών μέσων. Μπορούμε επίσης να επικοινωνήσουμε μαζί σας εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την παραγγελία σας.

Ποιους τύπους προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;

Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα που μας παρέχετε, όπως στοιχεία επικοινωνίας: όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης, πληροφορίες πληρωμής και ιστορικό πληρωμών, Πιστωτικές πληροφορίες, πληροφορίες παραγγελίας, στοιχεία λογαριασμού εγγεγραμμένου χρήστη, όλη την αλληλογραφία στο θέμα, κλπ. Τα προσωπικά δεδομένα είναι ελαχιστοποιημένα στα άκρως απαραίτητα.

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα δεδομένα που διαβιβάζονται σε τρίτους χρησιμοποιούνται μόνο για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται παραπάνω.

Ποιο είναι το νομικό υπόβαθρο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον της Συν Αθηνά και χείρα κίνει.

Πόσο καιρό κρατάμε τα δεδομένα σας;

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για την εξυπηρέτηση σας μέχρι να αποσύρετε ρητά και εγγράφως τη συγκατάθεσή σας.

Το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στη μεταποίηση βάσει νόμιμου συμφέροντος:

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον της Συν Αθηνα και χείρα κίνει. Η επιχείρηση δεν θα συνεχίσει να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα εκτός αν μπορούμε να διακρίνουμε ένα θεμιτό έδαφος για τη διαδικασία που υπερισχύει των συμφερόντων και των δικαιωμάτων σας ή λόγω νομικών αξιώσεων.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Γιατί χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας όταν μπαίνετε σε διαγωνισμό μας online. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τον διαγωνισμό, πριν και μετά από ένα γεγονός, για την επιβεβαίωση της ταυτότητας των διαγωνιζόμενων, την επαλήθευση της ταυτότητας των διαγωνιζομένων, την επικοινωνία μας με τους νικητές, την παράδοση των δώρων και την παρακολούθηση των παραδόσεων δώρων.

Ποιοι τύποι προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;

Θα επεξεργαστούμε κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, όπως στοιχεία επικοινωνίας, δηλαδή όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου, ηλικία καθώς και όλες τις πληροφορίες που υποβάλλονται στο διαγωνισμό.

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα δεδομένα που διαβιβάζονται σε τρίτους χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να σας παρέχουν τις υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω καθώς και στις μεταφορικές εταιρείες για την παράδοση των δώρων.

Ποιο είναι το νομικό υπόβαθρο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας όταν επιλέγετε να συμμετάσχετε σε διαγωνισμό.

Το δικαίωμά σας να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας:

Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε ρητά και εγγράφως τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Όταν το κάνετε, η Συν Αθηνά και χείρα κίνει δεν θα μπορεί να σας παράσχει τις υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω.

Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για 45 ημέρες μετά τη λήξη του διαγωνισμού.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα χρησιμοποιήσουμε δεδομένα για την αξιολόγηση, ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών, των προϊόντων και των συστημάτων μας για όλους τους πελάτες μας. Για το σκοπό αυτό, δεν θα αναλύσουμε τα δεδομένα σας σε ατομικό επίπεδο, η επεξεργασία θα γίνεται με ψευδονομικά δεδομένα. Αυτό περιλαμβάνει ανάλυση για να καταστήσει τις υπηρεσίες μας φιλικότερες προς τον χρήστη, όπως για την απλούστευση της ροής πληροφοριών ή για την επισήμανση χαρακτηριστικών που χρησιμοποιούν οι πελάτες μας στα ψηφιακά μας κανάλια και για τη βελτίωση των συστημάτων πληροφορικής, για τους επισκέπτες και τους πελάτες μας γενικότερα. Η ανάλυση χρησιμοποιείται επίσης για την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση της ροής υλικοτεχνικής υποστήριξης αγαθών μέσω της πρόβλεψης των αγορών, των αποθεμάτων και των παραδόσεων, καθώς και της ικανότητας των πόρων μας από άποψη βιωσιμότητας, με τον εξ’ ορθολογισμό των αγορών και τον προγραμματισμό των παραδόσεων.

Ποιους τύπους προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;

Θα επεξεργαστούμε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, αν έχετε επιλέξει να μας το δώσετε, όπως αριθμός των πελατών, η ημερομηνία γέννησης, το φύλο, η χώρα, οι ρυθμίσεις λογαριασμού κλπ. Εάν έχετε κάνει μία αγορά θα επεξεργαστούμε το ιστορικό παραγγελιών, τις πληροφορίες αποστολής και το ιστορικό πληρωμών. Τα προσωπικά δεδομένα είναι ελαχιστοποιημένα στα άκρως απαραίτητα.

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα δεδομένα που διαβιβάζονται σε τρίτους χρησιμοποιούνται μόνο για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται παραπάνω. Χρησιμοποιούμε εταιρίες ανάλυσης ιστού για να αναλύσουμε τη σε απευθείας σύνδεση συμπεριφορά των πελατών μας σε γενικό επίπεδο.

Ποιο είναι το νομικό υπόβαθρο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών και των προϊόντων μας, βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον μας.

Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας όσο έχετε ενεργό λογαριασμό ή έχετε κάνει αγορά από το ηλεκτρονικό κατάστημα syn-athena.com. Αφού τερματιστεί ο λογαριασμός σας ή αποσύρετε ρητά και εγγράφως τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν.

Το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας:

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον της Συν Αθηνά και χείρα κίνει, επικοινωνώντας με το [email protected] . Στη συνέχεια, ο λογαριασμός σας θα διαγραφεί και δεν θα μπορέσουμε να εκτελέσουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς.

ΕΠΙΒΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους νόμους, τις δικαστικές αποφάσεις και τις αποφάσεις των αρχών. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για τη συλλογή και την επαλήθευση των λογιστικών στοιχείων ώστε να συμμορφώνονται με τους κανόνες λογιστικής.

Ποιους τύπους προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;

Θα επεξεργαστούμε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων: αριθμός των πελατών, αριθμός παραγγελίας, όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, ποσό συναλλαγής, ημερομηνία συναλλαγής, κλπ. Τα προσωπικά δεδομένα είναι ελαχιστοποιημένα στα άκρως απαραίτητα.

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Εταιρεία Συν Αθηνά και χείρα κίνει. Επίσης, θα μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με εταιρείες πληροφορικής που παρέχουν λύσεις συστήματος βιβλιοθήκης καθώς επίσης και με νομικές εταιρείες ή δικηγόρους για την προάσπιση των συμφερόντων μας.

Ποιο είναι το νομικό υπόβαθρο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη προκειμένου η Συν Αθηνά και χείρα κίνει να εκπληρώσει τη νομική της υποχρέωση.

Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;

Θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία.

COOKIES

Τι είναι τα cookies;

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που ο ιστότοπος εγκαθιστά στον υπολογιστή σας, το τηλέφωνο ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή, με πληροφορίες για την περιήγησή σας σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα cookies είναι απαραίτητα γιατί διευκολύνουν και κάνουν φιλικότερη την περιήγηση, χωρίς να βλάπτουν τον υπολογιστή σας. Παρόλο που σε αυτήν την πολιτική ο γενικός όρος cookies χρησιμοποιείται από τον ιστότοπο ως βασική μέθοδος αποθήκευσης πληροφοριών, ο χώρος “τοπικής αποθήκευσης” του προγράμματος περιήγησης χρησιμοποιείται για τους ίδιους σκοπούς όπως και τα cookies. Με αυτή την έννοια, όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα ισχύουν και για αυτή την “Τοπική Αποθήκευση”.

Για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται τα cookies σε αυτόν τον ιστότοπο;

Τα cookies αποτελούν απαραίτητο παράγοντα για τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπού μας. Ο βασικός στόχος που έχουν τα cookies μας είναι η βελτίωση της εμπειρίας περιήγησης σας. Για παράδειγμα, τα cookies μας βοηθούν να απομνημονεύσουμε τις προτιμήσεις σας (γλώσσα, χώρα, κτλ.) κατά την περιήγηση και στις μελλοντικές επισκέψεις. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται στα cookies επιτρέπουν εκτός των άλλων τη βελτίωση της ιστοσελίδας, μέσω αξιολόγησης των αριθμών και μοτίβων χρήσης, την προσαρμογή του ιστότοπου στα ατομικά ενδιαφέροντα των χρηστών, την βελτιωμένη ταχύτητα των αναζητήσεων, κλπ. Σε μερικές περιπτώσεις, με προηγούμενη συγκατάθεσή σας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα cookies, τις ετικέτες ή άλλα παρόμοια συστήματα για να λάβουμε πληροφορίες που μας επιτρέπουν να σας δείξουμε από την ιστοσελίδα μας, ή τις ιστοσελίδες τρίτων, ή από οποιοδήποτε άλλο μέσο, διαφημίσεις που βασίζονται στην ανάλυση των συνηθειών περιήγησης που έχετε.

Για ποιους σκοπούς ΔΕΝ χρησιμοποιούνται τα cookies σε αυτό τον ιστότοπο;

Δεν αποθηκεύουμε στα cookies που χρησιμοποιούμε ευαίσθητες πληροφορίες, προσωπικής αναγνώρισης όπως είναι η διεύθυνσή σας, ο κωδικός πρόσβασης σας, τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας, κ.λπ.

Ποιος χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies;

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies του ιστότοπου μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς, με εξαίρεση ορισμένα “cookies τρίτων”, τα οποία χρησιμοποιούν και διαχειρίζονται εξωτερικές εταιρείες για να μας παρέχουν υπηρεσίες που ζητούμε για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες και την εμπειρία του χρήστη κατά την περιήγησή του στον ιστότοπό μας. Οι κυριότερες υπηρεσίες για όσους χρησιμοποιούν αυτά τα “cookies τρίτων” είναι η λήψη στατιστικών πρόσβασης και η εγγύηση των πραγματοποιημένων συναλλαγών πληρωμής.

Πώς μπορώ να αποφύγω την χρήση των cookies σε αυτόν τον ιστότοπο;

Αν προτιμάτε να αποφύγετε τη χρήση των cookies σε αυτήν τη σελίδα λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω περιορισμούς, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε στο πρόγραμμα περιήγησης σας τη χρήση των cookies και μετά να διαγράψετε τα cookies που έχουν αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησης σας, τα οποία συσχετίζονται με αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα αποφυγής χρήσης των cookies οποιαδήποτε στιγμή.

Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω και να διαγράψω την χρήση των cookies;

Για να περιορίσετε, αποκλείσετε ή να διαγράψετε τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο, μπορείτε ανά πάσα στιγμή, να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης σας σύμφωνα με τους κανόνες που υποδεικνύουμε παρακάτω. Παρόλο που η παραμετροποίηση κάθε προγράμματος περιήγησης είναι διαφορετική, η ρύθμιση των cookies γίνεται συνήθως από το μενού των “ “Προτιμήσεων” ή των “Εργαλείων”. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ρύθμιση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης σας, συμβουλευθείτε το μενού “Βοήθεια” του προγράμματός σας.

Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;

Η Συν Αθηνά και χείρα κίνει δεν αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε εύκολα να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης σας. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χειρισμού και διαγραφής των cookies, ανατρέξτε στην ενότητα “Βοήθεια” στο πρόγραμμα περιήγησης σας. Μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies ή να λάβετε μια ειδοποίηση κάθε φορά που αποστέλλεται ένα νέο cookie στον υπολογιστή ή την κινητή σας συσκευή. Λάβετε υπόψη ότι αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, δεν θα μπορείτε να επωφεληθείτε από όλες τις δυνατότητές μας.

Story Show Sidebar Hide Sidebar

Share it on your social network:

Or you can just copy and share this url